خانه / کلش اف کلنز / فرمول و جدول میزان تجربه مورد نیاز برای رسیدن به لول بالاتر

فرمول و جدول میزان تجربه مورد نیاز برای رسیدن به لول بالاتر

به نام خدا با پستی دیگر در سایت اختصاصی کلش اف کلنز با شما هستیم.

 

هنگامی که تجربه کسب میکنید، سطح شما افزایش میابد.در هر سطح تازه ( تا ۲۰۰ ) ، میزان تجربه ای که شما نیاز دارید برای رسیدن به سطح بعدی با ۵۰ افزایش میابد.

تجربه مورد نیاز = لول فعلی * ۵۰ – ۵۰

اگر شما در سطح ۸۷ هستید، شما به ( ۸۷*۵۰ ) – ۵۰ = ۴۳۰۰ تجربه برای رسیدن به سطح ۸۸ نیاز دارید.

اگر سطح شما ۸۷ است و میخواهید بدانید چقدر تجربه به دست اورده اید ، این فرمول به کار می اید.

تجریه = لول * ( لول – ۱ ) * ۲۵

اما زمانی که در لول ۲۰۰ هستید میزان تجربه مورد نیاز برای سطح بندی بعدی با ۵۰۰ افزایش میابد.

در زیر میتوانید جدول کامل برای رسیدن به سطح بالاتر را بدون محاسبه مشاهده نمایید.

Level ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
XP ۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰
Level ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
XP ۵۰۰ ۵۵۰ ۶۰۰ ۶۵۰ ۷۰۰ ۷۵۰ ۸۰۰ ۸۵۰ ۹۰۰ ۹۵۰
Level ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
XP ۱,۰۰۰ ۱,۰۵۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۵۰ ۱,۲۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۵۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۵۰
Level ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰
XP ۱,۵۰۰ ۱,۵۵۰ ۱,۶۰۰ ۱,۶۵۰ ۱,۷۰۰ ۱,۷۵۰ ۱,۸۰۰ ۱,۸۵۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۵۰
Level ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰
XP ۲,۰۰۰ ۲,۰۵۰ ۲,۱۰۰ ۲,۱۵۰ ۲,۲۰۰ ۲,۲۵۰ ۲,۳۰۰ ۲,۳۵۰ ۲,۴۰۰ ۲,۴۵۰
Level ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰
XP ۲,۵۰۰ ۲,۵۵۰ ۲,۶۰۰ ۲,۶۵۰ ۲,۷۰۰ ۲,۷۵۰ ۲,۸۰۰ ۲,۸۵۰ ۲,۹۰۰ ۲,۹۵۰
Level ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰
XP ۳,۰۰۰ ۳,۰۵۰ ۳,۱۰۰ ۳,۱۵۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۵۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۵۰ ۳,۴۰۰ ۳,۴۵۰
Level ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰
XP ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۵۰ ۳,۷۰۰ ۳,۷۵۰ ۳,۸۰۰ ۳,۸۵۰ ۳,۹۰۰ ۳,۹۵۰
Level ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰
XP ۴,۰۰۰ ۴,۰۵۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۵۰ ۴,۲۰۰ ۴,۲۵۰ ۴,۳۰۰ ۴,۳۵۰ ۴,۴۰۰ ۴,۴۵۰
Level ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰
XP ۴,۵۰۰ ۴,۵۵۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۵۰ ۴,۷۰۰ ۴,۷۵۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۵۰ ۴,۹۰۰ ۴,۹۵۰
Level ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰
XP ۵,۰۰۰ ۵,۰۵۰ ۵,۱۰۰ ۵,۱۵۰ ۵,۲۰۰ ۵,۲۵۰ ۵,۳۰۰ ۵,۳۵۰ ۵,۴۰۰ ۵,۴۵۰
Level ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰
XP ۵,۵۰۰ ۵,۵۵۰ ۵,۶۰۰ ۵,۶۵۰ ۵,۷۰۰ ۵,۷۵۰ ۵,۸۰۰ ۵,۸۵۰ ۵,۹۰۰ ۵,۹۵۰
Level ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰
XP ۶,۰۰۰ ۶,۰۵۰ ۶,۱۰۰ ۶,۱۵۰ ۶,۲۰۰ ۶,۲۵۰ ۶,۳۰۰ ۶,۳۵۰ ۶,۴۰۰ ۶,۴۵۰
Level ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰
XP ۶,۵۰۰ ۶,۵۵۰ ۶,۶۰۰ ۶,۶۵۰ ۶,۷۰۰ ۶,۷۵۰ ۶,۸۰۰ ۶,۸۵۰ ۶,۹۰۰ ۶,۹۵۰
Level ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰
XP ۷,۰۰۰ ۷,۰۵۰ ۷,۱۰۰ ۷,۱۵۰ ۷,۲۰۰ ۷,۲۵۰ ۷,۳۰۰ ۷,۳۵۰ ۷,۴۰۰ ۷,۴۵۰
Level ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰
XP ۷,۵۰۰ ۷,۵۵۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۵۰ ۷,۷۰۰ ۷,۷۵۰ ۷,۸۰۰ ۷,۸۵۰ ۷,۹۰۰ ۷,۹۵۰
Level ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰
XP ۸,۰۰۰ ۸,۰۵۰ ۸,۱۰۰ ۸,۱۵۰ ۸,۲۰۰ ۸,۲۵۰ ۸,۳۰۰ ۸,۳۵۰ ۸,۴۰۰ ۸,۴۵۰
Level ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰
XP ۸,۵۰۰ ۸,۵۵۰ ۸,۶۰۰ ۸,۶۵۰ ۸,۷۰۰ ۸,۷۵۰ ۸,۸۰۰ ۸,۸۵۰ ۸,۹۰۰ ۸,۹۵۰
Level ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰
XP ۹,۰۰۰ ۹,۰۵۰ ۹,۱۰۰ ۹,۱۵۰ ۹,۲۰۰ ۹,۲۵۰ ۹,۳۰۰ ۹,۳۵۰ ۹,۴۰۰ ۹,۴۵۰
Level ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰
XP ۹,۵۰۰ ۹,۵۵۰ ۹,۶۰۰ ۹,۶۵۰ ۹,۷۰۰ ۹,۷۵۰ ۹,۸۰۰ ۹,۸۵۰ ۹,۹۰۰ ۹,۹۵۰
Level ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰
XP ۱۰,۴۵۰ ۱۰,۹۵۰ ۱۱,۴۵۰ ۱۱,۹۵۰ ۱۲,۴۵۰ ۱۲,۹۵۰ ۱۳,۴۵۰ ۱۳,۹۵۰ ۱۴,۴۵۰ ۱۴,۹۵۰
Level ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰
XP ۱۵,۴۵۰ ۱۵,۹۵۰ ۱۶,۴۵۰ ۱۶,۹۵۰ ۱۷,۴۵۰ ۱۷,۹۵۰ ۱۸,۴۵۰ ۱۸,۹۵۰ ۱۹,۴۵۰ ۱۹,۹۵۰
Level ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰
XP ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۹۵۰ ۲۱,۴۵۰ ۲۱,۹۵۰ ۲۲,۴۵۰ ۲۲,۹۵۰ ۲۳,۴۵۰ ۲۳,۹۵۰ ۲۴,۴۵۰ ۲۴,۹۵۰
Level ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰
XP ۲۵,۴۵۰ ۲۵,۹۵۰ ۲۶,۴۵۰ ۲۶,۹۵۰ ۲۷,۴۵۰ ۲۷,۹۵۰ ۲۸,۴۵۰ ۲۸,۹۵۰ ۲۹,۴۵۰ ۲۹,۹۵۰
Level ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰
XP ۳۰,۴۵۰ ۳۰,۹۵۰ ۳۱,۴۵۰ ۳۱,۹۵۰ ۳۲,۴۵۰ ۳۲,۹۵۰ ۳۳,۴۵۰ ۳۳,۹۵۰ ۳۴,۴۵۰ ۳۴,۹۵۰
Level ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰
XP ۳۵,۴۵۰ ۳۵,۹۵۰ ۳۶,۴۵۰ ۳۶,۹۵۰ ۳۷,۴۵۰ ۳۷,۹۵۰ ۳۸,۴۵۰ ۳۸,۹۵۰ ۳۹,۴۵۰ ۳۹,۹۵۰
Level ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰
XP ۴۰,۴۵۰ ۴۰,۹۵۰ ۴۱,۴۵۰ ۴۱,۹۵۰ ۴۲,۴۵۰ ۴۲,۹۵۰ ۴۳,۴۵۰ ۴۳,۹۵۰ ۴۴,۴۵۰ ۴۴,۹۵۰
Level ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰
XP ۴۵,۴۵۰ ۴۵,۹۵۰ ۴۶,۴۵۰ ۴۶,۹۵۰ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۹۵۰ ۴۸,۴۵۰ ۴۸,۹۵۰ ۴۹,۴۵۰ ۴۹,۹۵۰
Level ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰
XP ۵۰,۴۵۰ ۵۰,۹۵۰ ۵۱,۴۵۰ ۵۱,۹۵۰ ۵۲,۴۵۰ ۵۲,۹۵۰ ۵۳,۴۵۰ ۵۳,۹۵۰ ۵۴,۴۵۰ ۵۴,۹۵۰
Level ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰
XP ۵۵,۴۵۰ ۵۵,۹۵۰ ۵۶,۴۵۰ ۵۶,۹۵۰ ۵۷,۴۵۰ ۵۷,۹۵۰ ۵۸,۴۵۰ ۵۸,۹۵۰ ۵۹,۴۵۰ ۵۹,۹۵۰

منابع ۱ و ۲

درباره ی امید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: clashocir@